AItec 高亮度平面照射光源

 

 

 
產品簡介

AItec 平面高輸出光源

其特性

- 獨特的光學設計可實現高方向性的平面射燈
- 93,000Lx以上(WD = 1m)
- 高方向性遠距離照射
- 使用風扇的冷卻系統

 

 
產品特色
 
平面射燈LFS series
平面光高輸出的平面射燈
●平面光高輸出的平面射燈
●通過獨創的光學機制實現高指向性
●即使在長工作距離的應用中也具有良好的方向性照射
●可以作為泛光燈廣泛用於各種應用中
●替代金屬鹵化物燈的理想選擇
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
商品規格

 

平面射燈LFS series
●型號部分*:發射顏色W(白色)R(紅色)G(綠色)B(藍色)●發射長度尺寸以130mm為單位(A部分)
 
●型號部分*:發射顏色W(白色)R(紅色)G(綠色)B(藍色)●發射長度尺寸以50mm為單位(A部分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

特性說明

平面射燈LFS series

光亮度圖

 

 

規格尺寸

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

應用案例
 
鋼板檢查,玻璃檢查,板材檢查,金屬表面檢查,邊緣檢查
線傳感器用光源,目測用光源,圖像處理用光源

 

購物車

登入

登入成功