AItec LED頂燈(碗型)LDG系列

 

 

 
產品簡介

AItec LED頂燈(碗型)LDG系列,透過碗型反射的原理取得均勻光源

 

來自球頂內部的反射光對散射光進行均勻照射
●將散射光(間接光)應用於工件以最大程度地減少反射
●適用於近距離間接光照射
●適用於光澤金屬,薄膜,塑料等的印刷檢查。
●廣泛的應用,例如電子組件,印刷,食品和醫療

 

 
產品特色
 
LED頂燈(碗型)LDG系列
 
●圓頂內部的反射光均勻地照射散射光
●將散射光(間接光)應用於工件以最大程度地減少反射
●適用於近距離間接光照射
●適用於光澤金屬,薄膜,塑料等的印刷檢查。
●廣泛的應用,例如電子組件,印刷,食品和醫療
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
商品規格

 

LED頂燈(碗型)LDG系列
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

特性說明

LED頂燈(碗型)LDG系列

光亮度圖

在金屬表面特性

 

 

規格尺寸

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

應用案例

光澤面檢查,曲面外觀檢查印刷檢查,形狀檢查,字符識別,顏色識別,區域相機光源,圖像處理光源

 

購物車

登入

登入成功